Çerez Örnek
canlı destek

TARİHÇE

1992 yılında kurulan Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 8 Nisan 2016 tarihi itibariyle resmi olarak “Spor Bilimleri Fakültesi”ne dönüştürülmüştür. Spor Bilimleri Fakültesi, Ülkemizde Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri alanlarında belirlenen hedeflere ulaşma konusunda, ideal eğitim ve üst düzey bilimsel araştırmalar yürüten, mükemmelliği ilke edinmiş öncü bir kurumdur.
1992 yılından bu yana köklü akademik geçmişe sahip olan Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği Bölümü ile başlamış olduğu eğitim serüveninde, gelişen spor ekonomisine hızlı bir şekilde ayak uydurmak ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda hareket etmek amacıyla 1994 yılında Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümleri’ni de bünyesine katmıştır. Fakülte, halen Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü (I. ve II.Öğretim) Bölümü olmak üzere 3 aktif bölüm ve 5 farklı öğretim programıyla, eğim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Spor Bilimleri Fakültesi, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor branş antrenörleri ve spor yöneticileri yetiştirmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek, spor bilimleri alanında bilim dünyasına katkıda bulunmak, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine çalışmak misyonlarını üstlenmiştir. Fakültenin vizyonu ise, ulusal, ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren kurumları ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmak şeklinde tanımlanmaktadır.

Kurulduğu tarihten itibaren bugüne kadar 1500’ün üstünde mezun veren Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde (I.Öğretim Lisans Programı) 40 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde (I.Öğretim Lisans Programı) 60 öğrenci, Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde (II.Öğretim Lisans Programı)  öğrenci , Spor Yöneticiliği Bölümü’nde (I.Öğretim Lisans Programı) 40 öğrenci, Spor Yöneticiliği Bölümü’nde (II.Öğretim Lisans Programı) öğrenci kontenjanı ile yılda 140 öğrenciye spor bilimleri alanında eğitim görme imkanı sunmaktadır.

Spor Bilimleri Fakültesi yürütmekte olduğu eğitim öğretim faaliyetlerini; atletizm sahası, cimnastik salonu, kapalı ve açık yüzme havuzu, oyun sporları eğitimi ve uygulamaları için uygun tesisler, mücadele sporları, fitness, doğa sporları, su sporları vb. tesisleri olmak üzere toplamda 64.485m² kapalı ve açık spor tesisinde gerçekleştirmektedir.

Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı, Sporda Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalı, Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı, Hareket ve Antrenman Anabilim Dalı ve Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı olmak üzere 5 farklı anabilim dalında lisansüstü öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. Fakülte, Spor Biyomekaniği Laboratuvarı, Spor Psikolojisi Laboratuvarı, Kinantropometri Laboratuvarı, Bilgisayar Laboratuvarı, Egzersiz Biyokimyası Laboratuvarı, İklimlendirme Laboratuvarı, Egzersiz Biyokimyası Laboratuvarı, İklimlendirme Laboratuvarı, Kinesiyoloji-Kuvvet Laboratuvarı, Performans Laboratuvarı ve Anatomi Laboratuvarı olmak üzere zengin donanıma sahip 9 Laboratuvar ile bilimsel faaliyetlerini gerçekleştirme, Spor Bilimleri alanında donanımlı ve bilgili akademisyen yetiştirmektedir. Bu bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çalışmalarında gerekli bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri için zengin içeriğe sahip Spor Bilimleri İhtisas Kütüphanesi’ni de bünyesinde barındıran fakülte, 1100m² alana sahip 16 derslik ile aynı anda 856 öğrencinin ders yapabileceği fiziki alt yapıya sahiptir.

Fakülte, 2007 yılında başlatmış olduğu ERASMUS Projesi kapsamında halen 11 farklı ülkeden 12 üniversite ile gerçekleştirdiği işbirliği ve eğitim proje ortaklığına devam etmektedir. Geçen 9 yıllık süreç içerisinde yurtdışına 50’den fazla lisans ve lisansüstü öğrenci göndermiştir. Anlaşmalı olduğu işbirlikçi üniversitelerden ise çok sayıda lisans öğrencisini kabul etmiştir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ