Çerez Örnek
canlı destek

MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz

  • Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri, Spor Branş Antrenörleri ve Spor Yöneticileri yetiştirmek,
  • Evrensel ölçekte bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunmak,
  • Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine, ülke sporunun gelişmesine çalışmaktır.
  •  

Vizyonumuz

  • Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi veren kurumları ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ