Çerez Örnek

Hakkında

Bölümümüz 1992-1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde 1994 yılında Spor Yöneticiliği Bölümü kurulmuş ve 1999 yılında ilk öğrencilerini kabul etmiştir.  

Yüksekokulun "Spor Bilimleri Fakültesine " dönüştürülmesi sonrasında, spor endüstrisine ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik nitelikli öğrenciler yetiştirmek üzere eğitim ve öğretime devam etmektedir.

Bölümümüzde yürütülen  lisans eğitiminin yanısa sıra, Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı tarafından yürütülen Spor Yönetim Bilimleri Tezli Yükselisans Programı ile Spor Yönetim Bilimleri Doktora programları yer almaktadır.

 

Spor Yöneticiliği Programı Eğitim Amaçları;

  • Spor Bilimlerinin kendine özgü konularını spor yönetiminin evrensel bilgi ve kavramları ile birleştirerek; spor faaliyetleri sürdüren kurum ve kuruluşları işletebilen, organize eden, gözlemleyebilen ve onlara liderlik edebilen,
  • Spor yönetiminin ekonomi, işletme, politika ve stratejiler, insan kaynakları, finans, psikoloji ve sosyoloji ile olan çok boyutlu yapısı hakkında bilgi sahibi olarak; bu boyutları spor bilimleri içerisinde ihtiyaç duyulan hizmet veya ürünlerin gelişiminde kullanabilen,
  • Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sporun ve spor yönetiminin tarihi gelişimi hakkında bilgi sahibi olarak, bu gelişimin Ülkemiz ve Dünya’daki diğer ülkelerin mevcut spor politikaları üzerindeki etkilerini anlayabilen,
  • Mesleki, etik ve yasal standartların farkında olarak, bu standartların spor organizasyonları içerisindeki mali, pazarlama ve yönetimsel anlamdaki karşılıklarının farkında olabilen,
  • Karşılaşmış olduğu sorunların çözümünde sosyal adalet, kültürel değerler, çevrenin korunması, sürdürülebilirlik, iş sağlığı ve güvenliği gibi unsurları da göz önüne alarak hem özerk hem de ekip ile hareket edebilen,
  • Seçmiş olduğu spor alanına özgü güncel kuramsal ve uygulamalı bilgiye sahip olarak, sporun evrensel ve toplumsal olarak yaratabileceği sosyolojik ve kültürel etkiler hakkında bilgi sahibi olan,
  • Alan içerisinde kullanması gereken her türlü veriyi anlayan, bir araya getirebilen, analiz eden, yorumlayan, sunabilen ve aktarabilen; bunları yaparken de bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde faydalanabilen,
  • İletişim becerisi yüksek, kendisini iyi ifade eden, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ile kendisini sosyal ve kültürel yönlerden de sürekli yenileyen Spor Yöneticileri yetiştirmektir.

 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ