Çerez Örnek
canlı destek

Hakkında

1992-1993 yılında eğitim ve öğretime başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ilk ve orta öğretimdeki okullara " Beden Eğitimi Öğretmeni" yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 25.01.2016 tarihinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu "Spor Bilimleri Fakültesine " dönüştürülmüştür.

Fakültemiz Beden Eğitimi ve Spor Bölümü bünyesindeki Sporda Psiko Sosyal Alanlar Anabilim Dalı ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı kapatılarak yerine Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı açılması; Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 20.01.2021 tarihli toplantısında görüşülmüş, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi ile Anabilim Dalı kurulmasına karar verilen "Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı" açılmış olup, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sisteminden İdare Kimlik Kodu (DETSİS No) alınmıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Programı Eğitim Amaçları;

  • Beden Eğitimi ve Spor derslerini yürütecek yeterli pedagojik formasyon sahip,
  • Spora özgü öğretim yöntemlerini ve modellerini uygulayabilen,
  • Eğitim-öğretim sürecinde malzeme ve materyal geliştirip kullanabilen,
  • Eğitim plan ve programlarını geliştirmeyi ve ders içeriklerini nasıl oluşturacaklarını bilen
  • Farklı özelliklere sahip bireylere çeşitli hareket becerilerini kazandırabilen,
  • Araştırma süreçlerini oluşturabilen,
  • Güncel teknolojileri, materyal ve malzeme kullanma bilgisine sahip olabilen,
  • Öğretmenlik mesleğine uygun iletişim becerilerine sahip ve etik davranışlarda bulunan,
  • Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklerine katkı sağlayacak yetkinliğe sahip Beden Eğitimi Öğretmenleri yetiştirmektir.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ