Çerez Örnek
canlı destek

Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün ana misyonu; Antrenörlük mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlara sahip, yeniliklere açık, sorgulayan, araştırmacı, donanımlı ve çağdaş antrenörler yetiştirmektir. Bu doğrultuda bölümümüzün diğer misyonları; ülkemizde yaygın spor branşlarında yenilikçi uygulamalara açık, ülkemizde yaygın olmayan spor branşlarının gelişmesinde öncü, egzersiz ve sporun geniş kitlelere yaygınlaşmasında, ülkemizde yürütülen akademik çalışmaların niteliğinin arttırılmasında ve gelecekte Spor Bilimleri Alanında öncü olacak mezunlar yetiştirmektir.  

Vizyonumuz

Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nün ana vizyonu; egzersiz ve spor bilimleri alanında ulusal düzeyde öncü ve takip edilen bir kurumsal kimlik sunarak, uluslararası alanda hatırı sayılır çevrelerin tanıdığı, saygın, üst düzey bir görünürlüğe sahip, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü bir birim olmaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ