Çerez Örnek
canlı destek

Hakkında

Kuruluş

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2002 yılında kuruluşu Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanarak eğitime başlamıştır.

 

Antrenörlük Eğitimi Programının amaçları:

İnsan organizmasının fiziksel ve zihinsel özellikleri üzerine kurgulanan ve farklı spor branşlarında uygulanan antrenörlük mesleğinde yeterli donanıma sahip, çağın gerektirdiği bilgiler ile kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen, bilimsel düşünmeyi benimseyen, multidisipliner alanlardan faydalanan, yaratıcı, sorgulayan ve eleştirel düşünen, etik konularda hassas, kendisine ve çevresine saygılı, insana ve topluma duyarlı, tutum ve davranışlar ile birlikte kültürel yeterlilikleri ile topluma örnek olan Spor Bilimci, Antrenör, Kondisyoner ve Sporda Performans Analiz Uzmanı yetiştirmektir.  


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ