Çerez Örnek
canlı destek

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Kuruluş

Spor Yöneticiliği Bölümü 1994 yılında kurulmuş; 1999 yılında eğitim öğretime başlamıştır.

Kazanılan Derece

 

Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Spor Yöneticiliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Düzeyi

 

Lisans

Kabul ve Kayıt Koşulları

 

Programa öğrenci kabulü “Ege Üniversitesi Hakkında” bölümünde yer alan “Öğrenci Kabulü” başlığı altında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

 

Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK " kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ege Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak, programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve Yabancı Dil gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen yeterlilikleri sağladığını düşünen ve derslere ilk defa kayıtlanan öğrenciler, yapılan sınavlara girme hakkına sahiptir. Sınava girip başarılı olan öğrenciler ders programında ilgili derslerden muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

 

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.

Program Profili

 

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

 

Mezunlarımız Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra, spor federasyonları, spor kulüpleri ve fitness merkezleri ile sportif hizmet ve ürün üreten tüm işletmelerde çalışabilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

 

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli ders öğretim planında her ders için ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Mezuniyet Koşulları

 

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

 

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)

 

Program başkanı-Prof. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000. AKTS koordinatörü-Prof. Dr. Timuçin Gençer, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Bornova-İzmir/Türkiye 35100; e-mail: timucin.gencer@ege.edu.tr; telefon: +902323425714; fax: +902323396000.

 

Bölüm Olanakları

 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü ile Spor Bilimleri Fakültesinin tesisleri ve olanakları kullanılmaktadır.

Program Çıktıları

 

1-

Yönetim ve organizasyonun unsurlarını açıklayabilmek ve yönetim fonksiyonlarını spor organizasyonlarına uygulayabilmek

2-

Spor yönetimi alanının disiplinlerarası (interdisipliner) yapısını anlayabilmek

3-

Spor endüstrisinin yanı sıra genel işletme alanlarının da yönetimi ile ilişkili bilgi, beceri ve değerleri üst düzeyde kavramak

4-

Gerek ülkemizde gerekse Dünya’da sporu şekillendiren ve etkileyen iç ve dış faktörleri belirleyebilmek ve açıklayabilmek.

5-

Seçmiş olduğu spor branşının teknik taktik ve yönetsel becerilerini kavramak ve yorumlayabilmek.

6-

Proje ve program planları oluşturma, uygulama ve değerlendirme yeteneğini geliştirmek

7-

Spor organizasyonları için finansal stratejiler geliştirmek, bütçeleri, gelir kaynaklarını ve harcamaları değerlendirmek.

8-

Etik davranışın spor organizasyonunun finansal, pazarlama ve yönetsel karar alma sürecini nasıl etkilediğini kavramak

9-

Sorunların çözümü sürecinde bağımsız çalışabilmek, inisiyatif kullanmak, yaratıcılık becerilerini geliştirmek ve takım çalışması yapabilmek

10-

Nitel ve nicel analizleri anlamak ve etkin olarak kullanabilmek

11-

Yazılı metinleri, sözel mesajları ve multi-medya sunumlarını, etkili bir şekilde üretmek, yorumlamak ve analiz etmek, fikirleri etkili ve yaratıcı bir şekilde iletmek

12-

Sosyal, kültürel ve entelektüel gelişim sağlamak

 

Akademik Kadro


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ