EGE ÜNİVERSİTESİ

Spor Bilimleri Fakültesi

EGZERSİZ BİYOKİMYASI LABORATUVARI

Egzersiz Biyokimyası Laboratuvarı:

Söz konusu laboratuvar biyokimya ile ilgili çalışmalarda Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı ile birlikte ortak projeler yürümekte olup, çok sayıda uluslararası çalışmaya olanak tanımaktadır.

Bu kapsamda kullanılan donanımlar:

 • Ysi 1500 Sport Laktat Analizörü
 • Enzim membranlı elektrot prensibine göre tam kan yada serumdan laktat analizi yapar.
 • Maksimal oksijen kapasitesi testlerinde alınan kan numunelerinin analizine olanak sağlar.
 • Shimadzu UV-1700 Spektrofotometre
 • Çift ışık özellikli, 190-800 nm dalga boyu ve UV spektrum aralığında madde renginin yoğunluğunun ölçülmesiyle madde miktarının veya konsantrasyonunun bulunmasını sağlar.
 • Sartorius PB-11 pH Metre
 • Herhangi bir sıvı veya sulu çözeltinin  pH'sını ölçer.
 • Biosen C-Line Glukoz ve Laktat Analizörü
 • Elektro enzimatik chip yöntemiyle laktat ve oksidaz yöntemiyle glukoz ölçümü yapar.
 • Maksimal oksijen kapasitesi testlerinde alınan kan numunelerinin analizine olanak sağlar.
 • Nüve EN 055 İnkübatör
 • Herhangi bir reaksyionun olması için gerekli ortam sıcaklığını (+5°C/80°C) sağlar.
 • Precisa XB220A-SCS Hassas Tartı
 • Maddelerin hassas bir şekilde tartımı ve reaktif hazırlanmasında kullanılır (220gr/0,0001 hassasiyet).
 • Nüve BS 402 Su Banyosu
 • Bu cihaz biyokimyasal analiz yapılırken reaksiyonun ideal sıcaklık ortamını oluşturmak için kullanılır.
 • Diareader ELx800G Mikroplate Okuyucu
 • ELİSA dahil birçok Antijen-Antikor reaksiyonlarına dayalı biyokimyasal analizlerde kullanılır.
 • OLYMPUS CH2 Mikroskop
 • Çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük hücrelerin görüntüsünü 1600 kez büyütür ve idrar analizi dahil birçok amaçla kullanılır.
 • Nüve NF 200 Masaüstü Santrifüj
 • Kan numunelerinden serum ve plazma elde etmenin yanı sıra birçok biyokimyasal analizde kullanılır.
 • Diawasher II ELx50 Tam Otomatik Mikroplate Yıkayıcı
 • Mikroplate (Mikro tabak) okuyucunun aksesuarıdır. Bu cihazda analiz yapılırken, reaksiyonun belli basamaklarında gerekli olan yıkama işlemini cihaz otomatik olarak yapar.
 • Nüve NS 103 Su Distile Cihazı
 • Reaktif hazırlanmasında kullanılan Distile su üretimi yapar.
 • Accumax Pro MAP8-300,
 • Rainin SL-200, SL-100, SL-20,
 • Brand Transferpette Otomatik Pipet Setleri
 • Biyokimya laboratuvarında sıvı örneklerin doğru hacimlerde analiz edilmesi ve reaktiflerin hazırlanmasında kullanılır.
 • Uğur UFR 370 SD Derin Dondurucu
 • Araştırma amaçlı olarak sarf malzemeleri, kitlerin ve kan numunelerinin 12/-22°C sıcaklıkta saklanmasında kullanılır.
 • Regal R 3410 A Tek Kapılı Buzdolabı
 • Sarf malzemeleri ve kitlerin saklanmasında kullanılır.
 • Elektro.mag M16 Vorteks Mikser (girdaplı tüp karıştırıcısı)
 • Tüplerin içindeki numuneyi 500-2500 rpm hızlarda girdap yaparak homojen şekilde karıştırmasını sağlar.