Çerez Örnek
canlı destek

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ SINAV TAKVİMİ

PEDAGOJİK FORMASYON DERSLERİ SINAV TAKVİMİ

2023-2024 Öğretim yılı Güz döneminde üniversitemiz birimleri müfredat programlarında yer

alan Pedagojik Formasyon derslerinin sınavları birimlerce aşağıda belirtilen gün ve saatlerde

gerçekleştirilecektir.

Söz konusu sınavlar ile ilgili olarak her birim kendilerine teslim edilen sınav sorularının

basımı ve sınavın uygulanmasından sorumludur.

Sınavlarla ilişkili olarak optik formlar E.Ü. Eğitim Fakültesi tarafından sağlanacaktır.

Sınavı takip eden 2 iş günü içerisinde optik formların Eğitim Fakültesi dekanlığına teslim

edilmesi gerekmektedir.

Herhangi bir nedenle sınava katılamayan öğrencilerin dilekçeleri ilgili birimlerce sınavı takip

eden 5(beş) iş günü içinde kabul edilip gerekli işlemler yapıldıktan sonra her bir ders için

öğrenci sayıları Eğitim Fakültesi dekanlığına bildirilecek ve mazeret sınavı tüm dersler için

aynı gün ve saatte gerçekleştirilecektir.

Öğrencilerin derse kayıtlanma problemleri nedeniyle öğrenci ders listelerinde ismi görünmeyen

öğrencilerden transkript kaydı dikkate alınarak dersin üzerinde görüldüğü onaylanacaktır.

Böyle bir imkan olmadığı durumlarda aşağıda yer alan form imzalatılarak öğrencinin sınava

girmesi sağlanacaktır.

Güz Dönemi Vize Programı

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

Sınıf Yönetimi 18.12.2023 Pazartesi 15.30-17.00

Öğretim İlke ve Yöntemleri 18.12.2023 Pazartesi 15.30-17.00

Rehberlik ve Özel Eğitim 19.12.2023 Salı 15.30-17.00

Eğitime Giriş 19.12.2023 Salı 15.30-17.00

Öğretim Teknolojileri 21.12.2023 Perşembe 15.30-17.00

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 21.12.2023 Perşembe 15.30-17.00

Vize Mazeret Sınavı

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

Sınıf Yönetimi 04.01.2024 Perşembe 15.00-17.00

Öğretim İlke ve Yöntemleri 04.01.2024 Perşembe 15.00-17.00

Rehberlik ve Özel Eğitim 04.01.2024 Perşembe 15.00-17.00

Eğitime Giriş 04.01.2024 Perşembe 15.00-17.00

Öğretim Teknolojileri 04.01.2024 Perşembe 15.00-17.00

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 04.01.2024 Perşembe 15.00-17.00

 

 

Güz Dönemi Final Programı

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

Sınıf Yönetimi 08.01.2024 Pazartesi 15.30-17.00

Öğretim İlke ve Yöntemleri 08.01.2024 Pazartesi 15.30-17.00

Rehberlik ve Özel Eğitim 09.01.2024 Salı 15.30-17.00

Eğitime Giriş 09.01.2024 Salı 15.30-17.00

Öğretim Teknolojileri 10.01.2024 Çarşamba 15.30-17.00

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 10.01.2024 Çarşamba 15.30-17.00

Güz Dönemi Bütünleme Programı

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

Sınıf Yönetimi 22.01.2024 16.00-17.00

Öğretim İlke ve Yöntemleri 23.01.2024 16.00-17.00

Rehberlik ve Özel Eğitim 24.01.2024 16.00-17.00

Eğitime Giriş 25.01.2024 16.00-17.00

Öğretim Teknolojileri 26.01.2024 15.30-17.00

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 26.01.2024 15.30-17.00

Bütünleme Mazeret Sınavı

Ders Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

Sınıf Yönetimi 08.02.2024 10.00-12.00

Öğretim İlke ve Yöntemleri 08.02.2024 10.00-12.00

Rehberlik ve Özel Eğitim 08.02.2024 10.00-12.00

Eğitime Giriş 08.02.2024 10.00-12.00

Öğretim Teknolojileri 08.02.2024 10.00-12.00

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 08.02.2024 10.00-12.00


 

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ