Çerez Örnek
canlı destek

KAYDI SİLİNEN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2 EK SINAV HAKKI

2020-2021 eğitim yılı bahar dönemi sonu itibariyle fakültemiz bölümlerinde okuyup 2547 sayılı Kanunun 44/c maddesi gereğince, azami süresinin dolması nedeniyle son sınıf öğrencilerine 2 ek sınav hakkı düzenlenmiş, iki ek sınav hakkı için başvuruda bulunan son sınıf öğrencilerine ek sınavlar yapılmış ve ek sınavlar sonucunda girdiği sınavlardan başarılı olan ve dersi kalmayan öğrenciler mezun edilmiştir. Ek sınavlar sonucunda, ders sayısını 5 ve altına düşürmüş öğrenciler için 3 yarıyıl ek süre ve 1 dersi kalan son sınıf öğrencileri için de sınırsız sınav hakkı 2021-2022 eğitim yılı güz döneminden itibaren verilmiştir. Azami süresi dolduğu halde Sınav hakkı için başvuruda bulunmayan ve almaları gereken ders sayısı 5 ve altında olan son sınıf öğrencilerine 4 yarıyıl ek süre ve 1 dersi kalan son sınıf öğrencilerine de yine yasa gereği sınırsız sınav hakkı 2021-2022 eğitim yılı güz döneminden itibaren verilmiştir. İLGİLİ YASA GEREĞİ, SINAV HAKLARINDAN FAYDALANAMAYAN AZAMİ SÜRESİ DOLMUŞ ARA SINIFLAR (1,2 VE 3. SINIFLAR) İLE EK SINAVLARA BAŞVURUDA BULUNMAYAN 6 VE ÜZERİNDE DERSİ OLAN SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DE İLGİLİ YASA GEREĞİ İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİ. YENİ EK SINAV HAKKI Türkiye genelinde Yüksek Öğretim Kuruluna kayıt silme ile ilgili yapılan müracaatlar neticesinde, Pandemi koşulları da göz önüne alınarak Yüksek Öğretim Kurulu’nun alınan kararına istinaden Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu kararı gereği 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilen son sınıf öğrencilerinin ek sınav haklarından faydalanabilmelerine karar verilmiştir. Sınav haklarından yararlanmak isteyen 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kaydı silinen son sınıf öğrencilerinin 31 Ocak 2022 tarihine kadar Fakültemize şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Not: Son sınıf öğrencilerinden daha önceden hiç alınmamış olduğu dersleri bulunanlar ile devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya başarısız olunan derslere sınav hakkı verilecek olup, uygulamalı derslerin sınavının ve değerlendirmenin nasıl yapılacağı ile ilgili Fakülte Yönetim Kurulu karar verecek olup Karar daha sonra duyurulacaktır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ