Çerez Örnek
canlı destek

AZAMİ SÜRESİ DOLMUŞ (7 yılı dolanlar) SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SINAV DUYURUSU

AZAMİ SÜRESİ DOLMUŞ (7 yılı dolanlar) SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN EK SINAV DUYURUSU

(Detaylı bilgi için spor bilimleri öğrenci işleri ile iletişime geçilmelidir)

Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Yönergesinin 23/10 maddeleri gereğince, FF (Uygulamalı veya uygulaması olan dersler dışında), FD, DD ve DC harf notuyla ve başarısız dersleri bulunan son sınıf öğrencilerine, bütün başarısız dersleri için 27 Eylül 29 Ekim 2021 tarihleri arasında iki ek sınav hakkı düzenlenecektir (Sınavların bu tarihler arasında hangi gün ve saatte olacağı sınavlardan önce duyurulacaktır.). Sınava katılmak isteyen azami süresi dolmuş olan son sınıf öğrencilerinin 16 Ağustos27 Ağustos 2021 tarihine kadar kimlik.ege.edu.tr web adresinden giriş yaparak “ek sınav başvuru” ekranından başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurusu onaylanan öğrencilerin, ilan edilen sınavlara katılmak için dersi veren öğretim üyeleri ile sınavların şekli konusunda iletişime geçmeleri gerekmektedir. İlan edilen tarihlerde sınavlara girmeyen öğrencilere telafi sınavı uygulanmaz.

Ek Sınavlar sonucunda;

b)  Bu sınavlar sonunda mezuniyet için kalan ders sayısı (hiç alınmamış dersler ile DD, DC, FD ve FF notu alınarak başarısız olunan dersler) altı veya daha fazla olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

c) Verilen sınav hakları sonunda başarısız ders sayısını beş ders ve altına indirenlere bu dersler için üç yarıyıl ek süre tanınır

 

d) Ek sınav haklarını kullanmadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre tanınır.

 

e) Ek süreden faydalanan öğrenciler, ilgili yarıyıl/ yıla ait katkı payı öğrenim ücretini ödeyerek kayıt yenileme/ ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeye devam eder.

 

f) Ek süreler sonunda birden fazla dersi kalan öğrencilerin Üniversite ile ilişikleri kesilir.

 

g) Bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır.

 

h) (Değişiklik: 11.06.2021 tarih ve 11/7 sayılı Senato Kararı) Ek süre veya sınırsız sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Öğrenciler, talepleri halinde bu derslere bir defaya mahsus olmak üzere devam edebilecektir.

 

İ) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

 

j) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

 

k) Azami süreler sonunda bu hükümler doğrultusunda başarılı olamayan ya da bu hükümlerden faydalanmayan öğrencilerin programla ilişikleri kesilir.

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ