Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Doç. Dr. F. Zişan KAZAK
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı

Sporda Psiko- Sosyal Anabilim Dalı Başkanı

Tel          : 0(232) 311 31 29
E-posta  : f.zisan.kazak@ege.edu.tr

Doç. Dr. R. Ferudun DORAK
Sporda Psiko- Sosyal Anabilim Dalı
Tel          : 0(232) 311
E-posta  : ferudun.dorak@ege.edu.tr

Doç. Dr. Olcay KİREMİTCİ
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı

Tel          : 0(232) 311 41 49
E-posta  : olcay.kiremitci@ege.edu.tr"

Dr. Öğr. Üyesi M. Ersin ALTIPARMAK
Sporda Psiko- Sosyal Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 30 89
E-posta  : ersin.altiparmak@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi. Melih BALYAN
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 54 78
E-posta  : melih.balyan@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ENGÜR
Sporda Psiko- Sosyal Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 41 53
E-posta  : mustafa.engur@ege.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi A. Meliha CANPOLAT ONURSAL
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 40 62
E-posta  : meliha.canpolat@ege.edu.tr

Öğr. Gör.  Burhan EĞLENOĞLU
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 41 48
E-posta  : burhan.eglenoglu@ege.edu.tr

Öğr. Gör.  Muzaffer KATİPOĞLU
Sporda Psiko- Sosyal Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 41 48
E-posta  : muzaffer.katioglu@ege.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sait TARAKÇIOĞLU              
Sporda Psiko- Sosyal Anabilim Dalı

Tel          : 0(232) 311 31 30
E-posta  : sait.tarakcioglu@ege.edu.tr